23 Mayıs 2009 Cumartesi

biçimbozma yeniden yapılandırma /10_04_2005 / dijital kolajçok ayrı dillerde tanımlamalar anıtomiatlası 1 / 21_03_2005 / dijital_kolaj


POLİKİNİK DİLEMMA ( özel görüngü)
ŞEYLERE BAKIŞ DENEMELERİ


düşünceler bazen görünür hale gelebilir
kimi zaman da bazı şeyleri
baktığımız şeyler doğurur
şeyler göründükleri kadar mıdır

bütünsel metİNLEME : ilenç

imleç olarak ilenç
lokal ton olarak ilenç
ANAlitik ilenç
sentetik ilenç1

metnin leitmotiv’inin
saptanması metnin ritimsel
kaygısına etkilerini arttıracaktırtüm vESİkalıklarına soğuk
damga vurulmuştur
bu yaşadığına dELİldir bir an
çünkü çark durDURUlmuştur
fotoğraflarda BİR AN-
ıdır her an


2

birden ikiye geçiş anının
saptanmasında dikkat
edilecek hususlar


her sınır bir sonraKİNin de
SINIRIdır sihrine batmakta
kendi derisine has
bu sihirli barınak kabuğunu
oluşturmada3

tüm saptamaların ikizleşmeleri
doğurabileceği kaygısının
sürekli taşınmasıbu kadarı kalır
RUHu ne örterdir ki
kadavranın darası kAÇTIR
kan ne kadar kırmızıysa
siyah da o kadardır


4

her anın saptama yapılmasının
anıları oluşturmadaki etkilerigölgesi DÜŞen bir harf
OLARAK DÜŞüşünü örselemez
altına eklenen rakamlar
müjdesidir öyleyse
mihenkte Ayar tutturulmuş mudur5

kaygının suç unsuru oluşturmadaki faktörü


geceden önce gelmiş
tüm zamanlar geçirgenlikli
HER AKIŞkanda gözlendiği gibi
zaman da bir yol İZlerken
belki de kendi gölgesine düşmüştür


6

suç unsuru katagorisine
girmiş bir kaygının
iktidar söylemindeki devinimlerizamana göre veya
zamana rAĞmen
hangisine atıftır biriktirmeler
koleksiyon ne zaman acıtır
oysa kİMi DARBEler kesmez
eşya kalınlaştıkça ezer
7

itici bir güç olarak kaygı
alıkoyan bir güç olarak kaygılabirentlERİMİzin çıplak
soğuk duvarları ak-
si düşmesin diye ay-
na asılmamış tEKİN olmayan
resimlERİMİzde k-
imi kimSESİ olmayanlardan
kurulmuş kompozİSyonlarda
R’si TERS yazılıdır bu şehrin
hatırası kimi kartpostallarda
bilmem kaç kişiliktir bilİNMEZ
hangi yönden baksan da denize
birdir rüzgar hangi yönden eserse
bütün yelkenliler oraya gider
GİTmez sana da bulAŞIR bu şehir-
den fazla uzaklaşmak ağır bir ton-
lama ile ağrımak gibidir
her TERSleme bir SERT ÇIKıştır
beyaza değen her bölgeler bilinmez
aksidir aslı ters


8

korku kavramındaki
renk etkileri


aşkın göçer
iktidarda simgeler
yön işareti olur
metamorfoz-
un her amorfu
kendi içine dönük
olmadığından saf-
hadır bütün içinde


9

koku ve rengin tek yönden
gelen akademik ışık
altında formu oluşturma
bilgisi

hazerfenin kulesi dibinde
aynALARa yANSIyan arınmış
yüzlerden kaç yÜZDE bARINMIŞ-
tır o rengi ve kOKUyu
yOKLAyanlara bulaştırm-
ada neyi SİMgeler DİYE-
dir


10

metinde kullanılan
simgelerin
metnin formunda
homojenleştirilmesive sen bütün bu
biç
KANatlar içinde
biçimini
BOZ AK


11


eklektik kaygı

bir rENGİNE çok harf-
ile denk
bir harfine çok renk-
ile denk
özel görüngü okuma kılavuzu

kendi yaşam sınırlarımız içinde olan şeyleri bilebiliriz – öyleyse bu evrenin varoluşunu ve yokoluşunu da biliyoruz (yeni bir düşünce değil)-evren sınırlı sayıdaki ŞEYLERin birbirleriyle permütasyonları sonucunda oluştuğuna göre (hemen belirtmek lazım evren sonlu sonsuzluktur*) çeşitli olasılık hesapları yaparak bundan sonra olabilecekleri de bilebiliriz (tek sorun) o kadar çok iyi hesap yapamıyor olmamız
zira sonuçta hesaplar birbirine çok karışıyor karşımızda duran gerçeklikleri ayırdedemiyoruz hayat büyük bir bilinmeze dönüşüyor –tıpkı ihtimal hesaplarını çok iyi yaparak başladığımız satranç oyunu gibi sonlara doğru ise ihtimaller çok açık olmasına rağmen bir anlık dikkatsizlikle yanlış hamle yapılıp oyun ya rakibin istekleri doğrultusunda gelişmeye ya da o anlık tepkilere terkedilmiştir –her an birşeyler yapabilme şansımız hala mevcuttur ancak ipin ucu da kaçmıştır- oyunun bundan sonraki aşamaları genelde garip bir bulanıklıkla devameder (en son hamleye kadar) –tabidir ki yukarıda anlatılanlar oyuncuların ustalıklarına göre çokçeşitli açılımlar yapacaktır ve her ustanın illaki rastgele oldukları anlar vardır- üstelik her soru cevabını içinde barındırır* her obje kendi suretini yaratır* ve her surette kaç obje saklıdır ya da her surette kaç mekân saklıdır işte tüm bu gerilimlerden sonra gelinebilecek nokta
mekânlar = suretler
veya suretlerden çıkan mekânlar arası uzamlar
uzam + mekân = espas
bir akarsuyun akış içeriğine temas tüm mekanların aslında görüldüğü kadar durağan olmayıp akışkan olduğunu farketmeye eşdeğerdir
_____________________________________
* yazdıklarım arasında bana ait bazı cümleler olmayabilir çünkü yeni düşünceler değil bunlar ve özleri fazla bozulmadan bazı ustalardan aktarıldı aktarılacak aktarılıyor bana öyle geldi ki ayrıca onlardan birkaçını yazmalı: j.l.borges,a.schopenhauer,e.batur


POLİKİNİK DİLEMMA 25. görüngü

ve Geçmiş i de
oluştur AN dır
içinde bulunduĞuMuz
Gelecek ve geÇmİş hakKINda ip uç ları şu an da giz li dir
gEçmiştEN geleceğe uzANan yaTAY çizgi
şim di ki zaman ın dikEY çizgisi ile kesilir
şİM di ki zaman ın geçmiş ile gelecek ar as ında ki dikey konumu ise uçucu ve belirsiz (dir)
ancak dikey çizgi nin kendisi Gerçektir
ocakbindokuzyüzdoksanbir

dışarı baktığımda denizi fark ettim
orada sanki insanların içindeymişçesine
ama dışında
dalgalanıyordu içinde bir şeyler saklıyor
gibiydi
ya kendine ait özel bir
dili vardı da mırıldanıyordu
örneğin: insanlar insanlar insanlar diye
ya da hiçbirşey
sadece dalgalanıyordu
hatta dili falan da yoktu düşünmüyordu da

biraz iz bu yağmur un izi mi
belki de

çok yu kardan çok ama çok
ta tavandan
bakıyorum
buradan düşmemeye dikkat ederek
buradan düşebileceğimi biliyorum

sallanıyor

gözlerim

buradan düşebileceğime inanıyorum
SÖYKÜ

koca konakta sâkiler sakin (kin)
sarhoşlar hazzın aşığı
melekler kanatlı ve Sevgili
çALgıcılar FİLozof

yaraya tuz basarcasına şaraplı şarkılarıyla şeytanlar

o GECE bir TÜrLü ay devrilmez GÜN aymAZ
koca konAKTa ta kapIlar ardına kadar gökYÜZÜ
rüzgarda kavakların sesi
uzaklardan köpeklerin sESi çok esKİ bazı anılar
gibi gece lacivert sâkiler
susarsa kuğular beyaz
rüyalarımızdır asmalar erken budanırsa ağlar
ya yaşlı bir çınar AVutabilir mi onu

şarkı: uykuYA gÖLdüğÜnde ( M )
gecenin kan atlarıyla geleceğim
geleceğim
konak eskidir duvarlarında kaplan kabartmaları
korur onu zamandan
merdiven altlarında cinler
geniş sofalarında yüksek tavanlar
bahçesindeki çınarağacının gövdesine yaslanmış
asma bitimsiz
sunmak üzere şarabını

nisanbindokuzyüzdoksaniki


turuncu

bu lodosla birikerek kıyılara
hartalar – çizmişdir


yeşil

kıyak bi çingene çalgıcı


küf

o kent-e gitmek isteyenin
yolu ölümde-n de geçer


siyah

ve artık çocuklar bile
kalpparalar gibiOt uzm a rtbindok uz yüzdok s anbeş

SÖYKÜ
bir denizkenarı kahvesindeydim

hiç konuşmadım

konuşsam sanki ihtiyarlar yavaş yavaş
gideceklerdi

hiç konuşmadım

ihtiyarlar ve ben ikiye ayrılmıştım
ta ki ben ihtiyarlayıncaya kadar


uyumaya giden bir gemi gibi
ümitsiz soğuk bir rüzgar bekliyorum
ikiek im bind ok uzyüzdoks anbeş
Söykü


çirkin cinin hayal tarihinden portreler

1 bulut biçimlendirici

bulutlara
canavar – saçları rüzgarda uçuşan bir kadın – dövüşen şovalyeler ve yunus gibi biçimler veren bulut biçimlendirici
(ki bu işleri elindeki küçük bir tarak ile yapar)
gökyüzünün bulutlu ve tabak gibi bir ay tarafından aydınlatıldığı geceler hariç diğer geceler bulduğu ilk ağacın dibine uzanıp uyur
bulutsuz gündüzlerde de aynı şeyi yaptığını eklemeden yapamayacağım


2 gölge boyayıcıları

hertürlü gölgeyi biçimlendirip boyayan bu iki kişi nöbetleşe çalışırlar
geceleri çalışan
gündüz çalışanın boyadığı bir gölgeye uzanıp dinlenir
gündüz çalışan da
gece çalışanın boyadığı bir gölgede yatar
koşan bir çocuğun gölgesini - rüzgarda sallanan ağaçların gölgelerini – bir çöptenekesinin gölgesini – uyumakta olan bir kedinin gölgesini ve diğerlerini büyük bir titizlikle çizer ve boyarlar
en büyük zevklerinin de vapurların suya akseden görüntülerini dalgaların içine boyamak olduğu söylenebilir


3 köpük örgücüsü

koca bir okyanus da olsa bir kaşık su da olsa her türlü subirikintisinde köpük oluşabilir
işte bu su birikintilerinden her hangibiri dalgalanacak olsa köpük örgücüsü elindeki küçük bir tarak ile hem köpükleri oluşturur hem de onlara çeşitli biçimler verir
bulut biçimlendiricisi ile benzeri bir iş yapmalarına rağmen araları pek iyi değildir birbirlerini kopyacılıkla suçlar en iyi ve en güzel biçimleri kendilerinin yaptığını idda eder bir araya gelmemeye çalışırlar
hangisinin haklı olduğu ise her zaman sonuçsuz kalır


birşu batb indok uzyüzdoks analtı


Ben, hep ölümü düşünmek gibiyim. Bachmann


İKİ


gözlerinden içtim
zehr’im zeHr’oldu

esrik kayganlığa – yapıştım
yaşamak – kanadı o an

neyazık


aşk nakadar BeyazSa
dölütüm Kapkara bir Tabancadır
bukalemunun cesedi ne renktir


ye dioc akbi ndoku zyüzdok san altı
sanrı ormanlarının
kuytularında
karanlık
buğulanmış gözlerden
yeşil
yapraklar


elma kokusu ellerini uzatır


kocaman bir ırmak havalanır
bulutları kımıldatabilen
sanrı ormanlarının
kuytularında


cin davulları çalar karanlıklarda
paslıtrenler kalkar istasyondan
suya sürtünerek gider şehre
sanrı ormanlarının kuytularından
ilerleyerek

ceviz kokuları duyulduğunda dönmek üzere

dikenli böğürtlen çalılarından
kurulmuş mabedlerde
sisler içinde

kiraz dalları ayaklarıyla
tunç toynaklarıyla

sanrı ormanlarının kuytularındayir midör tmartbi ndoku zyüzdok sanaltı25. görüngü açıklamaları:

* şimdiki tarih yirmialtıtemmuzikibinüç bu görüngüyü bir ay sonra ekim ayında çıkarmayı planlamaktayım…
* kapaktan da anlaşılacağı gibi 12.yıl özel görüngüsü… daha önceki görüngülerden seçmeler yapmayı uygun gördüm…
* daha sonra 12. yıl özel görüngüsü iki yi de yapmayı düşünüyorum…
* aradan oldukça uzun bir zaman geçmiş…
* ilk çıktığında sadece bana ait bir süreç olan polikinik dilemma bünyesindeki çoklu kişilikleri içinde sindirdi… sonra fanzin oldu veya öyle sanıldı… modaya mı uyduk nedendir fanzinetik diye görüngüler çıkarmaktan çekinmedik… bunları polikinik dilemma nın etik anlayışı olarak değerlendirdiğimde hiç de yanlış olmaz hatta her şey yerli yerine oturur… ama zaman geçip şimdi her şeye bir tepeden bakacak olursak polikinik dilemma
fotokopi/yapıntı dır bu değişmeyecektir…
* artık herhangibir fotokopi dergi veya
fanzinde ya da başka bir yerde ( görüngü )
kelimesini görünce ve başlarda çok ama çok
tepkilerle karşılaştığım ters veya kendi
atmosferinin gerektirdiği şekilde yazılmış
düzensiz! yazı karakterlerimle
karşılaştığımda veya söz edilirken duyduğumda
gördüğümde bazı şeylerin nasılda
değiştirilebileceğini artık çok net anlıyorum
bu çok başlardaki amacımı öyle kesin sonuca
götürmüş ki şimdi geriye baktığımda bir
mucize gibi geliyor…
*her biçim kendi içeriğini türettiği gibi
her içerik de kendi biçimini türetir…
*polikinik dilemma nın ileriki bir zaman diliminde görüşmek umuduyla…
* usta O.A. nın da dediği gibi – ey okuyucu takipçi sen neredesin acaba?
UBOR-METENGAgizlenen kanatlı 4 / kağıt üzerine mürekkepli kalem / 32x46cm / 05_04_2005

kanatlı 3 / kağıt üzerine mürekkepli kalem / 32x46cm. / 03_04_2007POLİKİNİK DİLEMMA 24. Görüngü
24. görüngü açıklamaları:

· yedimayısikibinüç tarihinde bilgisayar marifetiyle ele alınan bu metnin ardından halk arası dolaşımına çıkabileceği belli olan bu görüngüyü sayın okuyucu-takipçiler çok doğal olarak yukarıdaki tarihten bir hayli sonra görebilecekler
· işbu metnin sahibi halâ ikibinli tarihlerden rahatsız olmakta teleffuz etmeye alışamamaktadır
· ağustos ayından sonra polikinik dilemma’nın 12. yıl özel görüngüsü 12 yıllık fotokopi seçkileri ile belirecektir meraklısına belirtmek gerekirse
· bu görüngü ile ilk olarak elektronik posta marifeti ile bazı edinilmiş adreslere (eğer böyle bir şey mümkünse) gönderilecektir
· ama p.d.’yi fotokopi olarak görmek isteyenler istiklâl caddesindeki malum adreslerde makul tarihlerde fiyatsız bulabilir

çok özel bazı adresler ile çok uzak bazı adreslere de klasik
posta marifeti ile ulaşacağını belirtmekte fayda görmekteyim
17 haziran 2009 açıklamalar:

bu görüngü yukarıdaki tarihte tekrar gözden geçirilip internette yayınlanabilir hale getirilmiştir.
POLİKİNİK DİLEMMA 15. GÖRÜNGÜ
söykü

şehirdeki gecenin tüm gölgeleri
evdeki odalara sinmiş
karşısındaki insanın yüzünde beliren seslere
dayanabilecek gücü kendinde bulabilirken
kendi dehlizlerinde dolaşmak yeterliyken
yine de ihtimalleri gözönünde bulundurarak
başkalarının dehlizlerinde de seyahat etmek
sorumsuz gereklilikti
bazılarında gizli açıklıklar olabilirdi

bana kalırsa gecenin güneşi ay değildi
çünkü bu herkesin kolayca uydurabileceği
zavallı bir oyundu
üstelik katil her zaman kazanır
gerçekliği uluorta söylenemez
ve bu evrenin yıkımı formülüne çok terstir
hırs ilenç övünç ve ölüm


yirmiüçşubatbindokuzyüzdoksanyediay kıyıları


hangi aynı
kuşkusuz dalgalar
hep mi aynı
kıyılara mı çarparlar
- birdaha aslaondörtşubatbindokuzyüzdoksanyedi


ne rgİZ


sıkıntılı bir havada
tozlu yolu YÜRÜyerek

suyun tekinsiz saydamlığına
bIRAKılmış gÖZlEr

ve
derinde derin derin yaralaraltışubatbidokuzyüzdoksanyedi


görünmezler kenti var
kımıldamaz yeşil dağlarda

uykunun kanatlarıyla
GEleCEğim
geleceğim

güneşin DÜŞtüğü yerdeki KIZIllığa
usulca dokun grileşmiş bulutlara

ellerin yaşlanınca
birdaha toprağa ayAKbasmak istemezSİN

gözlerin İhtişamı GÖRmüştür AYNADA


dörtşubatbindokuzyüzdoksanyedi


söykü:

çirkin cinin hayal tarihinden portreler

ses toplayıcıları


biliriz ki gündüzleri çok ses olur
ve bu seslerin sahipleri
akşam üzerlerinden geceye doğru ortalıktan çekilmeye başlarlar

geceleri dışarıda pek kimse kalmaz

fakat sesleri kaybolmaz
onlar oraya buraya çarparak etrafta salınırlar

ses toplayıcıları işte bu sesleri bir bir toplarlar
yanlarında taşıdıkları denizkabuklarının içine koyarlar
gecenin ortalarına doğru etrafta artık ses kalmamıştır

bazen bir köpek havlar
bir araba klakson çalar ve gürültüyle geçerse
münasebetsiz bir karga bağırırsa
birisi ıslık çalarsa
ses toplayıcılarına iş düşer

ortalıkta çok ses olduğu bilinir
ses toplayıcılarının sayısınıysa kestirebilmek zordur
kimi sadece bir kişi olduğunu söylemekteyse de
yüzlerce olduklarını söyleyenler de vardır

sabahları kuşlar ötmeye başladığında
ses toplayıcılarının işleri bitmiştir
deniz kabuklarını aldıkları yerlere koyup
titizlikle seçtikleri sessiz bir yerde yatıp
uykuya dalarlarYirmiüçşubatbindokuzyüzdoksanyedi


geçenlerde bir denizkabuğunda çocukluk sesimi duyar gibi oldum
açıklamalar:


* şimdi tarih 12 haziran 2005
oysa ki bu görüngü ilk olarak 1997 yılında belirmişti
* fonda tom waits çalmakta (lullaby)
* az önce (star trek) yani bizim bir zamanlar (uzay yolu) diye bildiğimiz diziyi dvd marifetiyle seyretmiş bulunuyorum
daha doğrusu dört set
yani dört sezon diye
satılan bu koleksiyon malzemelerinin ilk üçünü
doğum günümde kendime aldım (13 nisan)
ve o zaman bu zamandır seyretmekteyim
1966–67-68 yıllarında çekilmiş olan bu seriler
2268 yıllarında falan geçiyor
kaptan kirk - mr. spock ve doktor mccoy
kaptanın seyir defteri:
uzay son sınır
bunlar uzay gemisi atılganın uzayda beş yıl boyunca yaptığı yolculukların serüvenleri
amacımız daha önce gidilmemiş yerlere gitmek
yeni uygarlıklar keşfetmek
seyrederken bazen
koca yelkenli gemilerle 16. veya 17. yüzyılda
denizlerde gezen kâşifler aklıma geliyor
pek fark yok
bu kaptan biraz daha hümanist ve akılcı o kadar
o kadar değil tabi aynı zamanda emperyalıst değil
yani çok ütopik (burada ünlem işareti kullanmam gerekir mi
diye düşündüm bir an)
her neyse yıl 2005 durum ortada ünleme ne kadar gerek varsa artık
* bu bir tekbaşınalık etkinliğidir
o yüzden polikinik dilemma ile kazaen irtibata geçmemek için gerekli olan adresler aşağıdaki gibidir


polikinikdilemma@hotmail.com
polikinikdilemma2@hotmail.com
polikinikdilemma@yahoo.co.uk

POLİKİNİK DİLEMMA 10. görüngü


hatalı
bulantı
karanlık
ölüm
kötülük
çirkinlik
intihar

yaşama iyimser gözlerle bakamıyoruz

ve

mutluluk ebleh bir gülümsemedir artık
fotoğraf

bir fotoğrafta çok eski
poz vermişler siyah beyaz
annem ve teyzem
ayaklarının dibinde
bir köpek siyah
ellerinde çiçekler beyaz
sandalyede oturmakta teyzem
muhtemelen tahta
ve siyah
ve beyaz ayakkabıları annemin
ayakta arkada
başını hafifçe yana eğmiş
elini hafifçe omuzuna değdirmiş
teyzemin


yirmialtıhaziranbindokuzyüzdoksanbeş


ek – şirk

çok seneler önce gelmiş
bir mektuptan çıkan kan
dan
kıvranmakta artık
yıldızlar
göz kırpmazlar
hanımın dehlizlerinde


Ontemmuzbindokuzyüzdoksanbeşkayserideveli


bülbülün ağıtıesintili bir deniz kadar hafif
gül
binlerce aşkın görüntüsü
sarılmış
kötü bir sopaya

sevinci ve mutluluğu
bir apse gibi
yaşarken ben


ondokuzhaziranbindokuzyüzdoksanbeşsöykü:şehir


bulutların kenarındaki dağın eteklerinde
bir tapınak
duvarlarına düş işlenmiş
sıçramış
şiir kazınmış
sihir
ortasında bir sal
salınmakta dalgaların içinde
karanlık dipte bilinmez balıklar
gümüş yakamozlar
geniş kubbeden yansırlar
nakşedercesine gökyüzüne fırçalarıyla
ressamlar
korkularını umutlarını
ve terkettiklerini
ve bilinmez bitkiler boyanır
bulutların kenarındaki dağın eteklerinde
bir tapınakta
duvarlarına
akşam olur dağ kararır
tan kızıl
ruh beyaz
bir deniz ülkesi çocuğudur
yüzüne yağmur kazınmıştır
geceleri fırtınalar çıkar
radyolar cızırtılıdır
sıçramış sihir yazılmış tapınakta
duvarlara
akşam kepenkler kapanır kasabada
çaycılar çay bardaklarını toplarlar
bir düş ülkesi çocuğudur
yüzüne rüzgâr kazınmıştır geceleri
ve geceleri yağmur yağar
radyolar hâla cızırtılıdır


onsekiztemmuzbindokuzyüzdoksanbeşkayserideveli


ekmeğini taştan çıkarma kabiliyeti
Günde 806dört kişiyi besleyebilecek şekilde 72elli8 kg
ekmek hazırlayabilen bir ekmekçi varmış. 300bin398 km2
yüzölçümüne sahip ülkede. Ülke nüfusu dörtbin10üç olan.
Km2’ye düşen insan sayısını, sizler, bu masalı dinleyenler
yukarıdaki veriler eşliğinde bulabilirsiniz.
Ekmekçi hep “ekmekler fırından çıktıktan sonra en az 6 saat beklenilip yenmelidir” dermiş. “altı saat ne yaparsanız yapın” bu adamın bilinç altında, yanında, özellikle üstünde, dünyayı ele geçirmek varmış. Sabitmiş bu düşünce.
Bu nedenle ekmeklere alçı, kil, kemik unu,bakır ve çinko sülfat, şap gibi çok yabancı, alakasız maddeler katarmış.
Alçı, kil, kemik unu ekmek hamurunu ağırlaştırıcı işleve sahiptir. Bakır ve çinko sülfat da kabartıcı ve bozuk unları islâhedicidir.
Birgün ülkenin kralı, ekmekçiyi ekmek üzerine konferans
Versin diye saraya davet etmiş. Ekmekçi gitmiş, başlamış konuşmaya: “yoğurma şekli ne olursa olsun, ekmeklik hamur
Su ve un oranına göre üç çeşide ayrılır:
Lüks ekmek hamuru (%65 su)
Ekmek hamuru (%60 su)
Çöreklik hamur (%40-45 su)
Ekmekçi konuşurken kralın kızı da oradaymış.
Ekmeği severmiş, ekmekçiyi de sevmiş.
Ellerine bakmış ve bir başka yerine bakmış. Dalıp dalıp gitiş.
“.... gaz kabarcıkları hamuru kabartır, kabarcıklar arada bir patlar, gaz salıverir, ekşime teknede başlar, hamur parçalara ayrılıncaya kadar sürer. Elverişli büyüklükte fırına atılır.
Kralın kızı kendinden geçmiş, eli ekmek tutmak, pardon ekmekçiyi tutmak istemiş.
Tutmuş evlenmişler.
O günden sonra ülkede ekmek karneye bağlanmışAslan Cem Şahin 1995/ İzmir


açıklamalar:

* bu görüngü ikinci çoğaltım olarak
eylül 1995’de belirmiştir.
* bu görüngüde yer alan bazı metinler elden geçirilerek yeniden yazılmış kimi resimler çıkarılmıştır.
* katkılarından dolayı sevgili dostum Aslan Cem Şahin’e
teşekkürü bir borç bilirim.
* pd. iletişmeme adresleri aşağıdaki gibidir:

polikinikdilemma@hotmail.com
polikinikdilemma2@hotmail.compolikinikdilemma@yahoo.co.ukanıtomi atlası 2 kağıt üzerine pastel boya ve kurşunkalem 70 x 100 cm. 4/05/2009

öykünme tuval üzerine akrilik 100 x 150 cm. 29 temmuz 200614 Mayıs 2009 Perşembe

ses ötesi şiir performansı


Tarih: 15 Mayıs 2009 Cuma
Zaman: 15:00 - 18:00
Yer: o an içinde bulunulan yer

ses ötesi şiir performansı: bu performansa katılmak isteyenler o an içinde bulundukları mekan veya yerde durup kısa bir süre dinlemeye geçeceklerdir... katılımcıların o an içinde hissettikleri önemlidir... bu an içinde de polikinik dilemma'nın ses ötesi şiir performansı gerçekleşiyor olacaktır... ( isteyen o an hissettiklerini yazabilir )

6 Mayıs 2009 Çarşamba

POLİKİNİK DİLEMMA 9. görüngüSöykü:

gelir divâne
çok çırpınır yüreği
ızdırap gömleği
titizlikle iliklenmiş

hüzün

sokaklarda
duvarlarda

çolak
kızgın

ve hâla ilenç

sökün etmez bir boyadır
daha kaç sabah uyanacaktır

kaçınız

beyaz bir köpeğin hayaleti geçer
gibi
aksi vurur camlara

tükenmiş
kaybetmiş

bir hiç kadın gibidir
etmez mutlu

dikiş tutturamayanlar
bu kentte
ancak görebilir
ışıklı deniz yılanlarını

onsekizmartbindokuzyüzdoksanbeş
kötülük resimleri 1


kuşun gagasının
kuşa verdiği acı kadar
kara kadavra resimler

yirmidörtmartbindokuzyüzdoksanbeşkötülük resimleri 2

çok doğru hayatınıza ait
itina ile
saçmasapan resimler


yirmialtımartbindokuzyüzdoksanbeşkötülük resimleri 3ölüm üzerine karışık uygulama
ebadı yetmiş yüz
untitled

otuzmartbindokuzyüzdoksanbeş

şirke ek şirk

rûyyâ kasab-ı


rûyyâ kasabasında
rü-üyyâ kasab-ı sabî

sabî
in
ve
erguvan sin kal-
abalıklara
fakat her göz bir hançer
gözlerimse hançer yarası


martbindokuzyüzdoksanbeş
söykü:


karanlıkarkasına iyice sokularak
ince kamıştan kargısını
sapladı

kendi beyaz kanıyla bulayarak
küçük pamuksu bulutlar
gördüler yükseklerde

kalkanıyla düşüverdi denize
dalgalanan sıvı derinliklere
yalpalayarak
dipteki mor yosunların üzerinde
kızıl kalkanıyla
beyaz teniyle durur


dörtnisanbindokuzyüzdoksanbeş


açıklamalar:

* bu görüngü ikinci çoğaltım olarak
7 ağustos 1998’de belirmiştir.
* o zamanki açıklamalara yazdıklarımı tekrar etmem gerekirse
- hayat titiz ayrıntılarla süslenmiş kunt bir bütünlük
- işte bu yüzden hayatı birkaç kelimeyle kısaca özetliyebilirsiniz
- ancak bu özet zaman geçtikçe yeterli olamıyormuş gibi gözükmeye başlar
- yeni bir özet daha yapmaya kalkışırsınız
- özetler birbirini takipeder ve hepsi birer ayrıntı olur

polikinikdilemma@hotmail.com
polikinikdilemma2@hotmail.compolikinikdilemma@yahoo.co.uk