6 Mayıs 2009 Çarşamba

POLİKİNİK DİLEMMA 9. görüngüSöykü:

gelir divâne
çok çırpınır yüreği
ızdırap gömleği
titizlikle iliklenmiş

hüzün

sokaklarda
duvarlarda

çolak
kızgın

ve hâla ilenç

sökün etmez bir boyadır
daha kaç sabah uyanacaktır

kaçınız

beyaz bir köpeğin hayaleti geçer
gibi
aksi vurur camlara

tükenmiş
kaybetmiş

bir hiç kadın gibidir
etmez mutlu

dikiş tutturamayanlar
bu kentte
ancak görebilir
ışıklı deniz yılanlarını

onsekizmartbindokuzyüzdoksanbeş
kötülük resimleri 1


kuşun gagasının
kuşa verdiği acı kadar
kara kadavra resimler

yirmidörtmartbindokuzyüzdoksanbeşkötülük resimleri 2

çok doğru hayatınıza ait
itina ile
saçmasapan resimler


yirmialtımartbindokuzyüzdoksanbeşkötülük resimleri 3ölüm üzerine karışık uygulama
ebadı yetmiş yüz
untitled

otuzmartbindokuzyüzdoksanbeş

şirke ek şirk

rûyyâ kasab-ı


rûyyâ kasabasında
rü-üyyâ kasab-ı sabî

sabî
in
ve
erguvan sin kal-
abalıklara
fakat her göz bir hançer
gözlerimse hançer yarası


martbindokuzyüzdoksanbeş
söykü:


karanlıkarkasına iyice sokularak
ince kamıştan kargısını
sapladı

kendi beyaz kanıyla bulayarak
küçük pamuksu bulutlar
gördüler yükseklerde

kalkanıyla düşüverdi denize
dalgalanan sıvı derinliklere
yalpalayarak
dipteki mor yosunların üzerinde
kızıl kalkanıyla
beyaz teniyle durur


dörtnisanbindokuzyüzdoksanbeş


açıklamalar:

* bu görüngü ikinci çoğaltım olarak
7 ağustos 1998’de belirmiştir.
* o zamanki açıklamalara yazdıklarımı tekrar etmem gerekirse
- hayat titiz ayrıntılarla süslenmiş kunt bir bütünlük
- işte bu yüzden hayatı birkaç kelimeyle kısaca özetliyebilirsiniz
- ancak bu özet zaman geçtikçe yeterli olamıyormuş gibi gözükmeye başlar
- yeni bir özet daha yapmaya kalkışırsınız
- özetler birbirini takipeder ve hepsi birer ayrıntı olur

polikinikdilemma@hotmail.com
polikinikdilemma2@hotmail.compolikinikdilemma@yahoo.co.uk

Hiç yorum yok: